bộ đề 600 câu

De-sat-hach-lai-xe-600-cau-Bat-ngo-ti-le-dau-cao

Đề sát hạch lái xe 600 câu: Bất ngờ tỉ lệ đậu cao

Bộ đề thi sát hạch giấy phép lái xe 600 câu hỏi có nội dung ngắn gọn, rõ ràng, sát với thực tế, giúp người học dễ hiểu, tỉ lệ đậu cao hơn. Theo quan sát của phóng viên tại một số trung tâm đào tạo thi sát hạch lấy GPLX, học viên học bộ…

Xem thêm