đổi bằng lái xe người nước ngoài

đổi bằng lái xe quốc tế sang việt nam

Đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam

5/5 (12 bình chọn) Thủ tục đổi bằng lái xe quốc tế sang Việt Nam được thực hiện theo quy định pháp luật. Theo đó; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm…

Xem thêm
Đổi bằng lái xe người nước ngoài sang Việt Nam

Đổi bằng lái xe người nước ngoài sang Việt Nam

5/5 (12 bình chọn) Thủ tục đổi bằng lái xe người nước ngoài sang Việt Nam được thực hiện theo quy định pháp luật. Theo đó; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải…

Xem thêm
Thời hạn bằng lái xe người nước ngoài

Thời hạn bằng lái xe người nước ngoài sang Việt Nam

5/5 (1 bình chọn) Thời hạn bằng lái xe người nước ngoài sang Việt Nam Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe Việt Nam đổi cho người nước ngoài phải: Phù hợp với thời hạn ghi trong thị thực nhập cảnh hoặc thẻ tạm trú, Phù hợp với thời hạn sử dụng giấy phép…

Xem thêm
Dịch vụ đổi bằng lái xe người nước ngoài sang Việt Nam

Dịch vụ đổi bằng lái xe người nước ngoài sang Việt Nam

5/5 (1 bình chọn) DỊCH VỤ ĐỔI BẰNG LÁI XE NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SANG VIỆT NAM Dịch vụ đổi bằng lái xe người nước ngoài sang Việt Nam được thực hiện theo quy định pháp luật. Theo đó; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe…

Xem thêm
Đổi bằng lái xe Thổ Nhĩ Kỳ sang Việt Nam

Đổi bằng lái xe Thổ Nhĩ Kỳ sang Việt Nam

5/5 (1 bình chọn) VĂN PHÒNG NHẬN ĐỔI BẰNG LÁI XE THỔ NHĨ KỲ SANG VIỆT NAM Thủ tục đổi bằng lái xe Thổ Nhĩ Kỳ sang Việt Nam được thực hiện theo quy định pháp luật. Theo đó; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái…

Xem thêm
đổi bằng lái xe Tây Ban Nha sang Việt Namđổi bằng lái xe Tây Ban Nha sang Việt Nam

Đổi bằng lái xe Tây Ban Nha sang Việt Nam

5/5 (1 bình chọn) VĂN PHÒNG NHẬN ĐỔI BẰNG LÁI XE TÂY BAN NHA SANG VIỆT NAM Thủ tục đổi bằng lái xe Tây Ban Nha sang Việt Nam được thực hiện theo quy định pháp luật. Theo đó; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái…

Xem thêm
Đổi bằng lái xe Hà Lan sang Việt Nam

Đổi bằng lái xe Hà Lan sang Việt Nam

5/5 (2 bình chọn) VĂN PHÒNG NHẬN ĐỔI BẰNG LÁI XE HÀ LAN SANG VIỆT NAM Thủ tục đổi bằng lái xe Hà Lan sang Việt Nam được thực hiện theo quy định pháp luật. Theo đó; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở…

Xem thêm
Đổi bằng lái xe Phần Lan sang Việt Nam

Đổi bằng lái xe Phần Lan sang Việt Nam

5/5 (1 bình chọn) VĂN PHÒNG NHẬN ĐỔI BẰNG LÁI XE PHẦN LAN SANG VIỆT NAM Thủ tục đổi bằng lái xe Phần Lan sang Việt Nam được thực hiện theo quy định pháp luật. Theo đó; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở…

Xem thêm
Đổi bằng lái xe Thụy Điển sang Việt Nam

Đổi bằng lái xe Thụy Điển sang Việt Nam

5/5 (1 bình chọn) VĂN PHÒNG NHẬN ĐỔI BẰNG LÁI XE THỤY ĐIỂN SANG VIỆT NAM Thủ tục đổi bằng lái xe Thụy Điển sang Việt Nam được thực hiện theo quy định pháp luật. Theo đó; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở…

Xem thêm